PORTFOLIO > White Line Woodcuts

The Pond, White Line Woodcut
The Pond, White Line Woodcut
2010